شب
روز

دوبله فارسی فیلم پارک ژوراسیک 3

Jurassic World

7.0/10
USA - 2015

Jurassic Park III

5.9/10
USA - 2001
یوسیما
شب
روز