شب
روز

دوبله فارسی فیلم رستگاری در شاوشنک

The Shawshank Redemption

9.3/10
USA - 1994
یوسیما
شب
روز