شب
روز

دانلود مجموعه فیلم های پارک ژوراسیک

Jurassic World: Fallen Kingdom

6.2/10
USA - 2018

Jurassic Park

8.1/10
USA - 1993

Jurassic World

7.0/10
USA - 2015

Jurassic Park III

5.9/10
USA - 2001
یوسیما
شب
روز